รวมภาพ VDO

กิจกรรมทั้งหมดในภาพ VDO เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ไร่ทินวิชญ์ ถ่ายจากสถานที่ปลูกจริง ตั้งแต่เริ่มปลูก จนถึงเก็บเกี่ยว เริ่มปลูกเมื่อปี 2015 

ภาพต้นพันธุ์มะขามป้อมอินเดียเบอร์ 1 ทวาย ก่อนนำลงปลูก เมื่อ กค 2015

ภาพต้นพันธุ์มะขามป้อมอินเดียเบอร์ 1 ทวาย ก่อนนำลงปลูก เมื่อ กค 2015 (VDO ต่อจากชุดแรก)

ภาพมะขามป้อมเบอร์ 1 ทวาย หลังจากปลูกลงดินระยะเวลา 1 ปี

ภาพมะขามป้อมแป้นสยาม หลังจากปลูก 1 ปี

ภาพมะขามป้อมอินเดีย 1 ทวาย หลังจากปลูก 1 ปี ที่ไร่ทินวิชญ์ ราชบุรี

ภาพลูกมะขามป้อมอินเดียเบอร์ 4 

ภาพมะขามป้อมแป้นสยามที่เริ่มให้ผลผลิตแล้ว

ภาพมะขามป้อมแป้นสยามที่เริ่มให้ผลผลิตแล้ว

ภาพมะขามป้อมอินเดียเบอร์ 4 ทวาย ลูกใหญ่เท่าลูกกอล์ฟ (ภาพถ่ายจากผลผลิตจริง)