ไร่ทินวิชญ์ มะขามป้อมยักษ์

บนเนื้อที่กว่า 24 ไร่ ที่อ.จอมบึง ราชบุรี ทางไร่ได้ปลูกมะขามป้อมจำนวน 3 สายพันธุ์ คือมะขามป้อมพันธุ์แป้นสยาม มะขามป้อมพันธุ์อินเดียเบอร์ 1 ทวาย มะขามป้อมพันธุ์อินเดียเบอร์ 4 ทวาย ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีคุณสมบัติที่แตกต่างในเรื่องผลผลิตรสชาติและขนาดลูก สรุปได้ดังนี้

1. มะขามป้อมสายพันธุ์แป้นสยาม ต้นเตี้ย ลูกดก


ข้อดีของมะขามป้อมพันธุ์แป้นสยาม
– ต้นเตี้ย ทำให้ขั้นตอนการเก็บผลผลิตง่าย ,  ลูกดก (แต่ละกิ่งต้องใช้ไม้ช่วยค้ำ ไม่งั้นกิ่งหัก) ทนสภาวะทุกอากาศเช่น ฝนตกน้ำท่วม ภัยแล้ง พันธุ์นี้ผลผลิตสูง อยู่ระหว่าง 50-200 กก.ต่อต้นเลยที่เดียว เป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกในเชิงพาณิชย์หรือปลูกไว้ประดับบ้าน เพื่อเก็บไว้ทานลูกสด ก็ดีไม่น้อย ระยะห่างสำหรับการปลูกสายพันธุ์นี้คือ 8×8 เมตร เพราะสายพันธุ์นี้กิ่งจะออกด้านข้าง พันธุ์นี้ที่ไร่ได้ผลิตกิ่งพันธุ์จำหน่าย ราคาอยู่ในช่วง 350-500 บาทต่อกิ่ง สนใจสั่งซื้อกดที่เมนูสั่งซื้อด้านบนเว็บ

ข้อเสีย
– ออกลูกปีละครั้ง เก็บเกี่ยวได้ช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี

2. มะขามป้อมพันธุ์อินเดียเบอร์ 1 ทวาย
มะขามป้อมพันธุ์อินเดีย เบอร์ 1 ทวาย ต้นกำเนิดสายพันธุ์นี้มาจากประเทศอินเดีย และมีการนำมาดัดแปลงสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ได้ลูกที่ค่อนข้างโตพอๆ กับลูกกอล์ฟ บางที่เรียกสายพันธุ์นี้ว่า มะขามป้อมพันธุ์ลูกกอล์ฟ

ข้อดีสายพันธุ์นี้คือลูกใหญ่ดกและให้ผลผลิตทั้งปี ข้อเสียของสายพันธุ์นี้คือต้นสูง ทำให้การเก็บเกี่ยวค่อนข้างลำบาก เพราะถ้าโน้มกิ่งมากๆ จะทำให้กิ่งหักง่าย แต่มีวิธีแก้คือตัดแต่งกิ่งช่วย ให้ออกด้านข้างได้ หรือมีชาวสวนที่ปลูกพันธุ์นี้บางท่านได้โน้มกิ่งมามัดคิดกันกันระหว่าง 2 ต้น แล้วปักเสาตรงกลางระหว่างลำต้น จะทำให้ต้นเตี้ย เก็บผลผลิตง่ายขึ้น


สายพันธุ์นี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เหมาะปลูกเชิงพาณิชย์ เพราะให้ผลผลิตทั้งปี (ทวาย) ระยะห่างที่แนะนำสำหรับการปลูกสายพันธุ์นี้คือ 6×6 เมตร และที่สำคัญต้องปลูกในที่มีแสงแดดเข้าถึง (ปลูกในที่ร่มไม่ติดลูก) ราคาสายพันธุ์ที่ทางไร่จำหน่าย 250-400 บาท สนใจสั่งซื้อกดที่เมนูสั่งซื้อด้านบนเว็บ

3. มะขามป้อมพันธุ์อินเดียเบอร์ 4 ทวาย

มะขามป้อมพันธุ์อินเดีย เบอร์ 4 ทวาย ต้นกำเนิดสายพันธุ์นี้มาจากประเทศอินเดีย และมีการนำมาดัดแปลงสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ลักษณะลูกโต ลักษณะอินเดีย 4 ทวาย แทบไม่ต่างกับอินเดียเบอร์ 1 ซึ่งให้ผลผลิตตลอดทั้งปีเช่นกัน สายพันธุ์นี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เหมาะปลูกในเชิงพาณิชย์ เพราะให้ผลผลิตทั้งปี (ทวาย) ระยะห่างที่แนะนำสำหรับการปลูกสายพันธุ์นี้คือ 6×6 เมตร และที่สำคัญต้องปลูกในที่มีแสงแดดเข้าถึง (ปลูกในที่ร่มไม่ติดลูก) ราคาสายพันธุ์ที่ทางไร่จำหน่าย 250-400 บาท สนใจสั่งซื้อกดที่เมนูสั่งซื้อด้านบนเว็บ

สำหรับท่านที่ต้องการผลิตภัณฑ์มะขามป้อมไปทานหรือไปจำหน่ายต่อหรือแปรรูป ทางไร่มีบริการจัดส่งสินค้าให้ ผ่านช่องทาง Kerry Express ถึงผู็รับภาย 1-3 วัน หรือต้องการจำนวนมาก สามารถมารับและเที่ยวชมที่ไร่ได้ ไร่อยู่ที่อ.จอมบึง ราชบุรี หรือรับซื้อแบบเหมาเป็นสวนก็ได้ ต่อรองราคากันได้

ช่องทางตืดต่อเรา

อยากปลูกไว้ทานเองหรือปลูกเชิงธุรกิจ ทางไร่ยินดีให้คำปรึกษา หรือต้องการต้นพันธุ์จำนวนมาก แต่ไม่อยากลงทุนซื้อต้นพันธุ์ที่ราคาสูง ทางไร่มีบริการจำหน่ายแค่กิ่ง (ราคาไม่ถึงร้อยบาท) โดยลูกค้ามาทาบกิ่งเองก็ได้ (กิ่งมีจำนวนจำกัด)

ติดต่อเรา